Politikalarımız

Sürdürülebilirlik

Gelecek nesillere yaşanabilir bir ortam bırakmak amacıyla kaynakları sorumlu bir biçimde kullanmamız gerektiğinin bilincindeyiz ve tüm faaliyeterimizde bu önemli konuyu dikkate alarak hareket etmekteyiz. Sürdürülebilirlik kavramını; çevre, toplum ve ekonomi olarak 3 perspektif altında ele almaktayız. Başta temel girdimiz su olmak üzere tüm kaynakların kullanımında verimlilik ve gereksiz kullanımın önüne geçmek temel stratejilerimizdendir.

FSC ve PEFC

Üretimde kullandığımız en önemli girdilerden birisi de kağıt ürünleridir. Bu noktada kağıt ve benzeri orman ürünlerinin etkin bir şekilde yönetilen ormanlardan ve tüm tedarik zinciri boyunca izinli organizasyonlar tarafından işlendiğinin bir kanıtı olmak üzere uluslararası standardizasyon sistemleri oluşturulmuştur. Sürdürülebilirlik bilincimizin bir göstergesi olarak ürünlerimizde FSC ve PEFC sertifikalarına sahip kağıt ürünleri kullanmaktayız.


İnsan Kaynakları Politikamız

Kurum Değerlerimizle uyumlu;

  • Dürüst, dinamik, yenilikçi, değer yaratan, çözüm odaklı, gelişime açık ve kalite odaklı insan gücünü bünyemize kazandırmak,
  • Çalışanlarımızı, bilgi birikimimiz ve deneyimimizle eğiterek, geliştirmek,
  • Kariyer planlaması ile çalışanlarımızın kişisel hedeflerine destek olmak,
  • Ekip çalışması ve dayanışmayı teşvik etmek,
  • “Önce insan” bilinci ile iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm gereklilikleri yerine getirmek,

İş Güvenliği Politikamız

Önce “İnsan”… Önce “İş Sağlığı & Güvenliği” …

  • İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerimizi sürekli iyileştirerek, çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir iş ortam sağlarız.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerimiz ile yürürlükteki mevzuatları gözetir, çalışmalarımızı bu doğrultuda koordine ederiz.
  • İş Sağlığı & Güvenliği Ekibimizle çalışanlarımızı sürekli bilgilendirir, eğitir ve uygulamaları kontrol ederiz.
  • Faaliyetlerimiz kapsamında ortaya çıkabilecek tehlike ve riskleri belirler, gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve alınan önlemlerin sonuçlarını değerlendirerek sürekli iyileştirmeye çalışırız.